Twój e-PIT – jak rozliczyć przychody z umowy zlecenie, o pracę, o dzieło?

Autor: - Data publikacji: 2022-08-03 08:00:00

Podatnicy, którzy pracują na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło lub umowy zlecenia, a więc osiągają dochody za pośrednictwem płatnika i opodatkowanych na zasadach ogólnych, zobowiązani są rozliczyć osiągnięte dochody na deklaracji PIT-37. Mogą to zrobić, wykorzystując papierowe druki, interaktywne formularze, a także program rozliczeniowy firmy zewnętrznej. Najwygodniej i najszybciej można jednak złożyć zeznanie podatkowe za pośrednictwem usługi Twój e-PIT w e-Urzędzie Skarbowym.

 

Rozliczenie PIT-u 2022 gov – usługa Twój e-PIT krok po kroku

Usługa Twój e-PIT, która jest dostępna w e-Urzędzie Skarbowym, znacząco uprościła i zautomatyzowała proces składania rocznych zeznań podatkowych na formularzu PIT-37. Są to m.in. pracujący na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło.

Logowanie do usługi Twój e-PIT

Aby móc skorzystać z usługi Twój e-PIT, musisz uprzednio zalogować się do e-Urzędu Skarbowego na stronie: https://www.podatki.gov.pl/e-urzad-skarbowy.

System stwarza aż trzy możliwości zyskania dostępu do rozwiązania zaproponowanego podatnikom przez Ministerstwo Finansów:

 • przez login.gov.pl (profil zaufany, bankowość elektroniczna, e-dowód),
 • przez dane podatkowe,
 • przez aplikację mObywatel.

 

sposób logowania

Źródło: opracowanie własne

Podając dane podatkowe, zyskujesz dostęp wyłącznie do usługi Twój e-PIT. Jeśli natomiast skorzystasz z login.gov.pl lub aplikacji mObywatel, będziesz miał dostęp do wszystkich usług oferowanych przez e-Urząd Skarbowy.

Gdy skorzystasz już z wybranej metody logowania – aby rozpocząć weryfikację i modyfikację swojego zeznania podatkowego – wskaż „Twój e-PIT”.

 

usługa twój e-pit

Źródło: opracowanie własne

Weryfikacja i modyfikacja danych w Twój e-PIT

Interfejs usługi Twój e-PIT jest czytelny i bardzo uproszczony. W niczym nie przypomina formularza PIT-37, co znacząco ułatwia weryfikację danych i ich modyfikację.

twój e-pit wygląd dokumentu

Źródło: https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/twoj-e-pit-krok-po-kroku-zobacz-jak-to-dziala/

 

Weryfikacje zacznij od wyboru sposobu rozliczania e-pitu. Bez względu na to, w jaki sposób rozliczałeś się w latach ubiegłych, Krajowa Administracja Skarbowa przygotowując wstępnie twoje zeznanie podatkowe, automatycznie przypisuje formularzowi indywidualny sposób rozliczania. Jeśli chcesz wybrać opodatkowanie wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko, wskaż to jednym kliknięciem.

Usługa Twój e-PIT daje ci podgląd na wszystkie PIT-11, które wysłali płatnicy składek, z którymi byłeś związany umową o pracę, umową zleceniem albo umową o dzieło. Jeśli brakuje w systemie dokumentów, oznacza to, że pracodawca nie przesłał ich w terminie lub nie wysłał w ogóle. W takim wypadku musisz samodzielnie oszacować dochody (przychody). Możesz w tym celu wykorzystać dostępne w Internecie kalkulatory lub skonsultować się z biurem rachunkowym.

Zapoznaj się również z pozostałymi informacjami zaprezentowanymi w systemie:

 • dochodem,
 • ulgami i odliczeniami,
 • wysokością podatku,
 • organizacją pożytku publicznego (OPP), której chcesz przekazać 1,5 proc. podatku,
 • numerem rachunku bankowego do zwrotu podatku nadpłaconego,
 • kwotą podatku do zapłaty (oznaczoną na czerwono) lub kwotą podatku nadpłaconego (oznaczoną na zielono)
 • twoimi danymi adresowymi,
 • danymi adresowymi urzędu skarbowego,
 • wysokością składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne.

Możesz modyfikować wszystkie informacje poza wysokością podatku oraz kwotą nadpłaty lub niedopłaty.

Zwróć przede wszystkim uwagę na wykazane ulgi i odliczenia, które ci przysługują. Krajowa Administracja Skarbowa wczytuje wyłącznie przysługującą ci ulgę prorodzinną, dzięki integracji usługi Twój e-PIT z bazą PESEL. Wszystkie inne formy obniżania podatku i dochodu musisz wybrać samodzielnie z listy i uzupełnić kwoty. W przypadku PIT-37 możesz skorzystać m.in. z:

 • odliczenia darowizny,
 • ulgi rehabilitacyjnej,
 • odliczenia zwrotu nienależnie pobranych świadczeń,
 • ulgi na Internet,
 • ulgi termomodernizacyjnej,
 • odliczenia wpłat na IKZE,
 • ulgi odsetkowej,
 • ulgi prorodzinnej,
 • ulgi aktywizacyjnej.

Sprawdź także wskazaną organizację pożytku publicznego (OPP), której chcesz przekazać 1,5 proc. podatku. Automatycznie wskazany jest ten podmiot, który wsparłeś w poprzednim rozliczeniu rocznym. Jeśli chcesz to zmienić, podaj KRS nowo wybranej OPP. Możesz także podać cel szczegółowy (np. nazwę wspieranego działania). Ponadto, jeśli chcesz, by OPP dowiedziała się o twoim wsparciu – wskaż, że wyrażasz zgodę na podanie twoich danych (imię, nazwisko i kwota wsparcia).

Wysyłanie Twój e-PIT

Po zapoznaniu się z PIT-37 w Twój e-PIT i modyfikacji wybranych danych, możesz przekazać deklarację podatkową do weryfikacji urzędu skarbowego. W tym celu kliknij „akceptuj i wyślij”.

Jeśli formularz zostanie prawidłowo wysłany otrzyma status 200, a ty będziesz mógł pobrać urzędowe poświadczenie odbioru (UPO). Wydrukuj dokument lub zapisz go na dysku komputera i zachowaj do celów dowodowych.

 

Urzędowe poświadczenie odbioru dokumentu elektronicznego

Źródło: opracowanie własne

Nadpłata i niedopłata podatku w Twój e-PIT

Efektem rozliczenia PIT-37 jest nadpłata lub niedopłata podatku. Jeśli w ciągu roku zapłaciłeś wyższe zaliczki na podatek, niż było to konieczne, nadpłata zostanie ci zwrócona na rachunek bankowy wskazany w przesłanym formularzu PIT.

W przypadku niedopłaty, będziesz musiał uregulować należność do 2 maja 2023r. Wykorzystaj do tego swój mikrorachunek podatkowy dostępny w e-Urzędzie Skarbowym.

Numer swojego indywidualnego mikrorachunku wygenerujesz samodzielnie na podstawie identyfikatora podatkowego. W przypadku umowy o pracę, umowy o dzieło lub umowy zlecenia będzie to numer PESEL. Dzięki mikrorachunkowi wykonasz płatność szybko i bez ryzyka, że w poleceniu przelewu wpiszesz błędy rachunek, nieprawidłowy tytuł lub niewłaściwą kwotę.

 

twój e-pit złożone dokumenty

Źródło: https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/twoj-e-pit-krok-po-kroku-zobacz-jak-to-dziala/

Umowa o pracę, umowa o dzieło i umowa zlecenie – jaki PIT wybrać?

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, każdy podatnik, który otrzymywał dochody ze źródeł na terytorium Polski za pośrednictwem płatnika i opodatkowanych na zasadach ogólnych (z uwzględnieniem skali podatkowej 12 proc. i 32 proc.), ma obowiązek uzupełnić i dostarczyć do urzędu skarbowego PIT-37.

W powyższej definicji zawierają się również wynagrodzenia ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych oraz przychodów z działalności wykonywanej osobiście. Innymi słowy, PIT-37 powinieneś złożyć, jeśli pracujesz na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło i umowy zlecenie.

zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu

Źródło: https://www.podatki.gov.pl/pit/formularze-do-druku-pit

Warto przy tym zaznaczyć, że osoby do 26 roku życia pracujące na podstawie powyższych umów, nie muszą składać zeznania podatkowego, jeśli ich dochody nie przekroczyły kwoty 85 528 zł.

Kiedy PIT-37 nie będzie odpowiedni?

Nawet jeśli osiągasz dochody (przychody) z umowy o pracę, umowy zlecenie czy umowy o dzieło nie będziesz mógł rozliczyć ich na deklaracji PIT-37, jeśli:

 • prowadzisz dodatkowo pozarolniczą działalność gospodarczą oraz działy specjalne produkcji rolnej (opodatkowane na zasadach ogólnych);
 • doliczasz dochody niepełnoletnich dzieci;
 • obniżasz osiągnięte w ciągu roku podatkowego dochody o straty z lat ubiegłych;
 • odliczasz tzw. minimalny podatku dochodowy.

Ponadto, jeśli rozliczasz się wspólnie z małżonkiem – oboje musicie spełniać warunki uprawniające do rozliczenia deklaracji PIT-37.

Informacje niezbędne do rozliczenia umowy o pracę, umowy o dzieło i umowy zlecenie.

Rozliczanie dochodów (przychodów) osiągniętych z pracy na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenie lub umowy o pracę odbywa się na podstawie otrzymanych od pracodawcy PIT-11.

Płatnik składek jest zobowiązany przesłać formularz do urzędu skarbowego właściwego dla twojego miejsca zamieszkania do 31 stycznia 2023r. Ty natomiast powinieneś otrzymać kopię dokumentu do 28 lutego 2023r.

Na podstawie informacji od płatnika Krajowa Administracja Skarbowa opracowuje wstępnie twoje zeznanie podatkowe i udostępnia je w usłudze Twój e-PIT w e-Urzędzie Skarbowym 15 lutego. Oznacza to, że możesz nie posiadać jeszcze kopii PIT-11 od pracodawcy i jednocześnie przesłać PIT-37 do weryfikacji urzędu skarbowego.

informacja o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy

Źródło: https://www.podatki.gov.pl/pit/formularze-do-druku-pit

Do kiedy rozliczyć PIT?

W przypadku podatników osiągających dochody z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie i umowy o dzieło termin na złożenie PIT-37 za rok 2022 trwa od 15 lutego do 2 maja 2023r.

Zwykle datą końcową jest 30 kwietnia, jednak ze względu na to, że w 2023r. dzień ten wypada w dzień wolny od pracy, termin na złożenie deklaracji podatkowych zostaje wydłużony do pierwszego dnia roboczego, następującego po dniu wolnym od pracy.

Ile czeka się na zwrot podatku?

Rozliczenie przez Twój e-PIT w e-Urzędzie Skarbowym, podobnie jak przy innych metodach składania deklaracji PIT przez Internet, skraca czas oczekiwania na zwrot podatku nadpłaconego do zaledwie 45 dni.

Jeśli zdecydujesz się uzupełnić formularz papierowy i dostarczyć go osobiście lub za pośrednictwem Poczty Polskiej SA, będziesz czekał nawet trzy miesiące.

Jeśli osiągasz dochody (przychody) na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenie lub umowy o dzieło, powinieneś rozliczyć się z ich wysokości z urzędem skarbowym na formularzu PIT-37. W usłudze Twój e-PIT w e-Urzędzie Skarbowym możesz zweryfikować swój e-pit wstępnie uzupełniony przez Krajową Administrację Skarbową. W razie konieczności zmodyfikuj wybrane dane, a następnie wyślij formularz do 2 maja 2023r.

Źródła

 1. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 września 2017 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone,
  https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170001802/O/D20171802.pdf, dostęp: 03.08.2022 r.
 2. Pytania i odpowiedzi, https://www.podatki.gov.pl/e-deklaracje/pytania-i-odpowiedzi/, dostęp: 03.08.2022 r.
 3. Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego, http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210001783/O/D20211783.pdf, dostęp: 03.08.2022 r.
 4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego, http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150002286/O/D20152286.pdf, dostęp; 03.08.2022 r.
 5. Broszura informacyjna do zeznania PIT--37 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2020 roku,
  https://www.podatki.gov.pl/media/6634/broszura-pit-37-za-2020-przekazana-do-wydruku.pdf, dostęp: 03.08.2022 r.
 6. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19910800350/U/D19910350Lj.pdf, dostęp: 03.08.2022 r.
 7. Formularze do druku PIT, https://www.podatki.gov.pl/pit/formularze-do-druku-pit/#PIT-11, dostęp: 03.08.2022 r.