Rozliczenie wspólnie z małżonkiem w e-PIT – zasady rozliczania, zastosowanie

Autor: - Data publikacji: 2022-08-03 08:00:00

Rozliczanie deklaracji podatkowej PIT wspólnie z małżonkiem to sposób na to, by uniknąć płacenia wysokiego podatku. Jest to korzystne w szczególności, gdy dochody lepiej zarabiającego małżonka przekraczają próg podatkowy 32 proc., a drugiego są znacząco poniżej górnej granicy progu podatkowego 12 proc. Nie zawsze jednak taka forma opodatkowania jest możliwa.

 

Rozliczanie PIT z małżonkiem w systemie Twój e-PIT w e-Urzędzie Skarbowym

System Twój e-PIT w e-Urzędzie Skarbowym umożliwia składanie zeznań podatkowych na formularzach: PIT-28, PIT-36, PIT-37 i PIT-38. Obecnie usługa jest niedostępna dla przychodów z tytułu działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej. Od 2023 r. planowane jest jednak udostępnienie usługi także przedsiębiorcom korzystającym z deklaracji PIT-36 i PIT–36L.

Spośród wszystkich dostępnych obecnie deklaracji PIT w systemie Twój e-PIT rozliczanie wspólne z małżonkiem umożliwiają wyłącznie PIT-36 i PIT-37. Ci, którzy korzystają z formularza PIT-28 i PIT-38 mogą rozliczać się wyłącznie indywidualnie.

Jak zalogować się do e-Urzędu Skarbowego, by rozliczyć się wspólnie z małżonkiem?

Dostęp do swojej deklaracji podatkowej  w systemie Twój e-PIT otrzymasz po zalogowaniu do e-Urzędu Skarbowego na stronie podatki.gov.pl.

Możesz to zrobić przez:

 • gov.pl (profil zaufany, bankowość elektroniczna, e-dowód);
 • podając swoje dane podatkowe;
 • przez aplikację mObywatel.

 

e-pit logowanie

Źródło: opracowanie własne na podstawie podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/

Po zalogowaniu do e-Urzędu Skarbowego wybierz usługę Twój e-PIT. Dopiero po tym kroku będziesz mógł wskazać interesującą cię deklarację podatkową.

 

usługa twój e-pit

Źródło: opracowanie własne

Jak wskazać wspólne rozliczanie małżonków w systemie Twój e-PIT?

Deklarację podatkową wstępnie przygotowuje dla ciebie Krajowa Administracja Skarbowa i – tak jak w przypadku każdego podatnika –  wskazuje indywidualny sposób rozliczania (nawet jeśli w roku poprzednim przesłałeś deklarację rozliczaną wspólnie z małżonkiem). Możesz to jednak zmienić. W tym celu w części zeznania „rozlicz się” wskaż opcję „wspólnie z małżonkiem”.

 

twój e-pit rozliczenie

Źródło: opracowanie własne

Po wyborze opcji rozliczania wspólnego z małżonkiem konieczne jest jego uwierzytelnienie. W tym celu podaj:

 • numer PESEL lub NIP małżonka,
 • datę urodzenia małżonka,
 • przychód wykazany w deklaracji podatkowej składanej w poprzednim roku,
 • jedną z kwot przychodu, jaka została wskazana w jednej z aktualnych informacji od płatnika (PIT-11, PIT-8C, PIT-40A, PIT-R).

Wprowadzone informacje potwierdź kwotą nadpłaty lub kwotą podatku do zapłaty z zeznania składanego w poprzednim roku. Jeśli wartość ta wyniosła „0” – wpisz imię ojca małżonka.

e-pit uwierzytelnienie małżonka

Źródło: opracowanie własne na podstawie podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/

System Twój e-PIT w e-Urzędzie Skarbowym po uwierzytelnieniu małżonka automatycznie wczytuje dane z jego e-PITu. Tym samym w miejscu twojego indywidualnego zeznania pojawia się propozycja wspólnie rozliczanego e-PITu. Do formularza wczytana zostanie także ulga prorodzinna (na dzieci), jeśli taka przysługuje. Pozostałe ulgi i odliczenia musisz wprowadzić samodzielnie.

Jeśli zaznaczysz w deklaracji PIT-36 lub PIT-38 rozliczanie wspólne z małżonkiem, urząd skarbowy przyjmuje, że druga strona wyraziła na to zgodę. Oznacza to, że po wysłaniu do weryfikacji zaakceptowanego przez ciebie zeznania – e-PIT małżonka zostanie automatycznie anulowany w usłudze Twój e-PIT. Nie ma więc potrzeby logowania do systemu, by samodzielnie odrzucić deklarację przygotowaną wstępnie przez Krajową Administrację Skarbową.

Sprawdź wszystkie dane w rozliczeniu, zmodyfikuj te, które tego wymagają (np. OPP, której chcesz przekazać 1 proc. podatku, czy numer rachunku bankowego, na który ma zostać przekazana nadpłata podatku). Jeśli wszystkie dane są poprawne – kliknij opcję „akceptuj i wyślij”, a twoje rozliczenie zostanie przekazane do weryfikacji urzędu skarbowego.

Kto jest uprawniony do rozliczania wspólnie z małżonkiem?

Wspólne rozliczenie małżonków jest możliwe, gdy:

 • podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu,
 • są w związku małżeńskim w roku podatkowym (przez jakikolwiek okres, o ile małżeństwo nie ustało przed końcem roku), za który składają zeznanie,
 • istnieje między nimi wspólność majątkowa.

Po zawarciu związku małżeńskiego będziesz mógł rozliczyć wspólnie z małżonkiem dochodów osiągniętych w roku podatkowym, w którym wziąłeś ślub. Nie musisz być bowiem w związku przez cały rok podatkowy. Jeśli ślub wziąłeś 30 grudnia 2022 roku – wspólną deklarację będziecie mogli złożyć dopiero już w 2023 roku, rozliczając się z dochodów osiągniętych w roku podatkowym 2022.

Jeśli biorąc ślub, zdecydowaliście się na rozdzielność majątkową – każde z was będzie musiało rozliczać PIT indywidualnie.

Wspólne rozliczanie małżonków uniemożliwia także separacja prawna.

Ponadto, istotne jest, by w roku podatkowym, za który ma zostać złożona deklaracja PIT, żadne z małżonków nie opłacało:

 • podatku liniowego,
 • ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (wyjąwszy dochody z najmu, dzierżawy, podnajmu i poddzierżawy),
 • podatku tonażowego,
 • podatku opłacanego na podstawie ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych,
 • zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych.

Wspólne rozliczenie małżonków jest także możliwe, gdy zamieszkują w innym kraju Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacji Szwajcarskiej. Warunkiem jest jednak, by  przychody, jakie osiągnęli na terytorium Polski, stanowiły nie mniej niż 75 proc. całkowitego przychodu. Ponadto, konieczne jest udokumentowanie certyfikatem rezydencji miejsca ich zamieszkania.

W wyjątkowych sytuacjach wspólnie z małżonkiem rozliczyć się mogą także wdowcy. Ministerstwo Finansów dopuszcza taką możliwość, jeśli któreś z małżonków zmarło w czasie trwania roku podatkowego (lub po jego zakończeniu, ale przed złożeniem zeznania podatkowego), a zawarcie związku miało miejsce przed pierwszym stycznia roku, za który składane jest zeznanie.

Podobnie rzecz się ma z rozwodnikami. Wspólne rozliczenie jest dopuszczalne, jeśli wyrok rozwodowy uprawomocnił się już w kolejnym roku podatkowym, a nie w tym, za który składane jest zeznanie.

Kiedy warto rozliczyć się wspólnie z małżonkiem?

Jeśli planujesz wspólne rozliczenie PIT-u z małżonkiem – nie musisz informować o tym fakcie urzędu skarbowego. Wystarczy, że wypełnisz formularz podatkowy, oznaczając ten sposób rozliczania. Będzie to traktowane, jako oświadczenie obu stron o chęci wspólnego opodatkowania. Pamiętaj jednak, że jeśli zrobisz to wbrew drugiej osobie – grozi ci odpowiedzialność karna za składanie fałszywych zeznań.

Wspólne rozliczenie z małżonkiem jest korzystne szczególnie w sytuacji, gdy jedno osiąga bardzo niskie dochody (a drugie bardzo wysokie) lub nie osiąga ich wcale. W pierwszym przypadku pozwala to uniknąć  konieczności opłacenia podatku 32 proc. (drugi próg podatkowy dla kwot powyżej  120 000 zł) przez lepiej zarabiającego małżonka. W drugim natomiast – możliwe będzie skorzystanie z kwoty zmniejszającej podatek także u osoby, która nie zarabia, ponieważ dochody zostaną podzielone na dwie osoby.

Rozliczanie PIT-u z małżonkiem – podstawowe zasady

Wspólne rozliczenie PIT-u z małżonkiem przewiduje równy podział zsumowanych kwot podstawy opodatkowania. Aby je wyliczyć – rozlicz wcześniej:

 • straty,
 • koszty uzyskania przychodu,
 • składki ZUS (emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe),
 • ulgi i odliczenia od podstawy opodatkowania.

Dopiero tak obliczone kwoty podstawy opodatkowania dla każdego z małżonków zsumuj i podziel na dwa (w równych częściach na męża i żonę). Każda z tych wartości stanowi podstawę obliczenia podatku, względem której należy zastosować kwotę zmniejszającą podatek.

Wyliczony finalnie podatek pomnóż dwukrotnie, by w równej części przypadł każdemu z małżonków. Dopiero wówczas możesz zastosować ulgi i odliczenia od podatku.

Wspólne rozliczanie z małżonkiem w Polskim Ładzie

Polski Ład, który ma zacząć obowiązywać w 2022 r., przewiduje zmiany we wspólnym rozliczaniu małżonków.

Wprowadzona zostanie możliwość wspólnego rozliczania już za rok podatkowy, w którym zawarty został związek małżeński, a nie jak dotychczas – dopiero w roku kolejnym.

Wspólne rozliczanie małżonków to możliwość, a nie obowiązek, jaką daje Ministerstwo Finansów podatnikom, którzy wzięli ślub. Jest to szczególnie korzystne, gdy jedna osoba w związku zarabia dużo (przekraczając drugi próg podatkowy), a druga bardzo mało. Wspólne rozliczenie może pozwolić obojgu zapłacić podatek 12 proc. Jeśli obawiasz się, czy  będziesz umiał samodzielnie uzupełnić formularz PIT – skorzystaj z usługi Twój e-PIT w e-Urzędzie Skarbowym. Wystarczy, że wybierzesz sposób rozliczania wspólnie z małżonkiem, a system automatycznie połączy dane z dwóch deklaracji, co ułatwi prawidłowe i terminowe złożenie zeznania.

 

Źródła:

 1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19910800350/U/D19910350Lj.pdf, dostęp: 03.08.2022 r.
 2. Broszura informacyjna do zeznania PIT-37 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2020 roku,
  https://www.podatki.gov.pl/media/6634/broszura-pit-37-za-2020-przekazana-do-wydruku.pdf, dostęp: 03.08.2022 r.
 3. Broszura informacyjna do zeznania PIT-36 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2020 roku,
  https://www.podatki.gov.pl/media/6627/broszura-pit-36-wersja-pdf.pdf, dostęp: 03.08.2022 r.
 4. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw,
  https://legislacja.gov.pl/docs//2/12349409/12805420/12805421/dokument514502.pdf, dostęp: 03.08.2022 r.
 5. Polski Ład, http://polskilad.pis.org.pl/files/Polski_Lad.pdf, dostęp: 03.08.2022 r.