Jak rozliczyć e-PITy – poznaj sposoby rozliczania PIT-ów elektronicznie

Autor: Wojtek Skąpski - Data publikacji: 2021-11-23 15:43:39

Składanie deklaracji PIT drogą elektroniczną staje się dominującym sposobem rocznego rozliczania podatku dochodowego. Choć uzupełnianie formularza w wersji papierowej i osobiste jego dostarczanie do urzędu skarbowego wciąż jest możliwe, to coraz mniej podatników decyduje się na to rozwiązanie. Rozliczanie e-PITów rodzi mniejsze ryzyko popełnienia błędów rachunkowych, a ponadto jest mniej czasochłonne i wygodniejsze.

 

Rozliczanie e-PITów przez program firmy zewnętrznej

Jednym ze sposobów rozliczania deklaracji PIT jest skorzystanie z programu firmy zewnętrznej. Nie jest to rozwiązanie, które funkcjonuje odrębnie, wobec tych, zaproponowanych przez Ministerstwo Finansów –  wręcz przeciwnie – wykorzystuje dane z systemu Twój e-PIT lub e-Deklaracje. W jaki sposób? Pobiera dane bezpośrednio z serwera Ministerstwa Finansów, aby usprawnić proces rozliczania.

Po uruchomieniu wybranego programu wprowadź swoje dane osobowe ręcznie lub wczytaj je z systemu rządowego. Program podpowie ci, jakie informacje powinieneś podawać w kolejnych krokach i na podstawie zgromadzonych danych obliczy wysokość należnych ulg i odliczeń, samego podatku oraz kwoty wolnej od podatku.

Tego typu programy bazują na aktualnych zapisach ustawowych. Jeśli więc zaczną obowiązywać ustalenia Polskiego Ładu w 2022 r. – programy do rozliczania e-PITów zostaną zaktualizowane m.in. o nowe kwoty wolne od podatku, czy progi podatkowe.

Pamiętaj, że wybrany przez ciebie program wykorzystuje dane z systemów Ministerstwa Finansów. Wczytane zostaną więc tylko informacje, jakie możesz znaleźć w systemie Twój e-PIT. Pozostałe musisz uzupełnić samodzielnie.

Wobec tego ze wszystkich należnych ci ulg i odliczeń – w deklaracji zostanie uwzględniona wyłącznie ulga prorodzinna. Samodzielnie musisz natomiast wprowadzić:

 • ulgę abolicyjną,
 • ulgę rehabilitacyjną,
 • odliczenie wpłat na IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego),
 • ulgę na internet,
 • zwrot nienależnych świadczeń,
 • odliczenie darowizn,
 • ulgę termomodernizacyjną,
 • ulgę mieszkaniową,
 • ulgę dla młodych.

Wraz z wejściem w życie zasad Polskiego Ładu, będziesz mógł skorzystać z nowych ulg podatkowych w tym: na badania i rozwój i IP Box (stawka podatkowa na preferencyjnych warunkach).

Po prawidłowym przesłaniu deklaracji podatkowej, wypełnionej przy użyciu programu firmy zewnętrznej – otrzymasz UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru), co będzie potwierdzeniem, że formularz został dostarczony z sukcesem do Ministerstwa Finansów.

Wielu podatników korzysta programów oferowanych przez firmy zewnętrzne, doceniając doradztwo wirtualnych asystentów na każdym kroku uzupełniania rocznego zeznania podatkowego. Dzięki temu mają pewność nie tylko co do prawidłowości uzupełnionych danych, ale również w zakresie wprowadzenia wszystkich należnych ulg i odliczeń, obniżających podstawę opodatkowania i sam podatek.

Rozliczanie e-PITów przez rządowy system e-Deklaracje

System e-Deklaracje został wdrożony w roku 2008. Formularze PIT za jej pośrednictwem mogą składać osoby nieprowadzące działalności gospodarczej, osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz płatnicy składek.

Aby skorzystać z udogodnień, jakie stwarza system e-Deklaracje (zwłaszcza przez tych podatników, którzy nie mają możliwości rozliczania się przez system Twój e-PIT) musisz uprzednio zainstalować na swoim komputerze:

 

 • system operacyjny Windows, Linux lub macOS,
 • zaktualizowany program Adobe Reader,
 • przeglądarkę Mozilla Firefox lub Google Chrome.

Aby przejść do rozliczenia deklaracji podatkowej wybranej z zamkniętego katalogu formularzy – utwórz profil użytkownika, podając swoje pierwsze imię oraz nazwisko. W dowolnym momencie możesz edytować i uzupełnić dane o adres urzędu skarbowego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, twoje dane adresowe i identyfikacyjne. Zostaną one pobrane i wprowadzone do twojego e-PITu.

e-deklaracje katalog formularzy

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Instrukcja aplikacji e-Deklaracje Desktop

Deklaracja podatkowa, która zostanie wyświetlona na monitorze twojego komputera przypomina dokument w wersji papierowej. W tym wypadku jednak wszystkie pola, które musisz obowiązkowo uzupełnić, aby przesłać formularz drogą elektroniczną, zaznaczone będą na czerwono. W razie wątpliwości, jakie dane powinny znaleźć się w odpowiednich rubrykach najedź na nie kursorem myszy, a wyświetli się instrukcja.

Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych pól (zarówno w samej deklaracji, jak i niezbędnych załącznikach) – masz możliwość końcowego sprawdzenia poprawności uzupełniania. Służy temu przycisk „sprawdź poprawność”. Jeśli dokument nie będzie w pełni uzupełniony lub pojawi się niespójność pomiędzy danymi – system e-Deklaracje poprosi o korektę przed wysłaniem e-PITu. Jeśli żaden błąd nie zostanie wykryty – wówczas wyświetlony zostanie komunikat: „Wszystkie wymagane pola zostały wypełnione. Formularz gotowy do wysłania”.

Aby prawidłowo przesłać dokument do weryfikacji właściwego urzędu skarbowego – kliknij opcję „Zapisz i wyślij”. System e-Deklaracje poprowadzi cię krok po kroku przez proces podpisywania formularza przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

 

e-deklaracje zeznanie dokument

Źródło: Instrukcja użytkownika interaktywnych formularzy deklaracji i podań składanych od roku 2018 opatrywanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz podpisem elektronicznym zapewniającym autentyczność deklaracji i podań opartym na danych autoryzujących („dane autoryzujące”)

Po wysłaniu e-PITu dokument otrzyma numer referencyjny. Skopiuj go, ponieważ jest niezbędny do sprawdzenia statusu przetwarzania dokumentu i pobrania urzędowego poświadczenie odbioru (UPO).

Rozliczanie e-PITów przez system Twój e-PIT w e-Urzędzie Skarbowym

System Twój e-PIT został wdrożony w roku 2019. W pełni mogą z niego korzystać podatnicy, rozliczający deklaracje PIT-37 i PIT-38. Formularze PIT-28 i PIT-36 były dotychczas dostępne nie dla przedsiębiorców, lecz wyłącznie dla osób fizycznych, które osiągają przychody np. z tytułu najmu czy dzierżawy. W roku 2022 PIT-36 i PIT-36L mają być obsługiwane w pełni automatycznie, z czego będą mogły skorzystać także osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Rozliczanie e-PITów przez e-Urząd Skarbowy może odbywać się bez twojego uczestnictwa w tym procesie. Jeśli bowiem nie wprowadzisz do deklaracji żadnych modyfikacji – dokument zostanie automatycznie przesłany do weryfikacji 30 kwietnia.

Pamiętaj jednak, że wstępne uzupełnienie formularza przez Krajową Administrację Skarbową nie ujmuje ulg i odliczeń innych niż prorodzinna (ulga na dzieci), co wpłynie na wysokość podatku należnego do zapłaty lub nadpłaty. Może się również zdarzyć, że deklaracja nie będzie zawierała kompletu danych (np. gdy jeden z twoich pracodawców nie prześle dokumentu rozliczeniowego do 30 stycznia). Za powstałe błędy grożą ci konsekwencje karno-skarbowe, w tym kara grzywny. Warto więc zweryfikować dokument dostępny w systemie Twój e-PIT w e-Urzędzie Skarbowym.

Aby skorzystać z najnowszego rozwiązania Ministerstwa Finansów, zaloguj się do e-Urzędu Skarbowego w jeden z trzech dostępnych sposobów:

 • przez login.gov.pl (profil zaufany, bankowość elektroniczna, e-dowód);
 • podając: numer NIP/ PESEL, kwotę przychodu z formularza PIT składanego w roku poprzednim, kwotę przychodu z otrzymanego od pracodawcy w bieżącym roku dokumentu (PIT-11/ 8C/ 40A);
 • przez aplikację mObywatel.

 

e-deklaracje logowanie

Źródło: opracowanie własne na podstawie https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit

Twoje rozliczenie w systemie Twój e-PIT w niczym nie przypomina standardowej deklaracji podatkowej, dzięki czemu jest bardziej czytelne i łatwe do weryfikacji.

Zapoznaj się z danymi opracowanymi przez Krajową Administrację Skarbową i stwierdź czy  poprawne są:

 • liczba zeznań podatkowych, na podstawie których przygotowane zostało rozliczenie
 • twój dochód,
 • należne ulgi i odliczenia,
 • twój podatek,
 • OPP, której przekażesz 1 proc. podatku,
 • twój rachunek bankowy,
 • wyliczona kwota nadpłaty lub kwota podatku do zapłaty.
e-pit 37 dokument

Źródło: opracowanie własne na podstawie: https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit

Po uzupełnieniu i zmodyfikowaniu danych, które tego wymagały – kliknij opcję „akceptuj i wyślij”, a deklaracja zostanie przekazana do urzędu skarbowego w celu weryfikacji.

Potwierdzeniem tego, że dokument został prawidłowo i terminowo przesłany jest urzędowe poświadczenie odbioru (UPO) – pobierz je i zapisz na dysku komputera lub wydrukuj dla celów dowodowych.

 

e-pit 37 pobierz dokument

Źródło: opracowanie własne na podstawie: https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit

Coraz więcej podatników korzysta z możliwości rozliczenia rocznych deklaracji podatkowych drogą elektroniczną. Jest to rozwiązanie, które znacząco przyspiesza proces uzupełniania formularzy PIT. Brak konieczności samodzielnego wykonywania obliczeń zmniejsza także ryzyko popełnienia omyłek rachunkowych. Korzyścią z rozliczania e-PITów jest też skrócenie czasu oczekiwania na zwrot nadpłaconego podatku – z aż trzech miesięcy do zaledwie 45 dni.

 

Źródła:

 1. Instrukcja użytkownika interaktywnych formularzy deklaracji i podań składanych od roku 2018 opatrywanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz podpisem elektronicznym zapewniającym autentyczność deklaracji i podań opartym na danych autoryzujących („dane autoryzujące”),
  https://www.podatki.gov.pl/media/3029/instrukcja-korzystania-z-formularzy-interaktywnych-pdf.pdf, dostęp: 14.09.2021 r.
 2. Instrukcja aplikacji e-Deklaracje Desktop,
  https://www.podatki.gov.pl/media/3032/instrukcjadesktop_v13-0-0_b.pdf, dostęp: 14.09.2021 r.