Jak rozliczyć e-pity online? Formularze interaktywne, programy, usługa Twój e-PIT

Autor: - Data publikacji: 2022-08-03 08:00:00

E-pity to wygodne i bezpieczne rozliczanie PIT-ów przez Internet. Podatnik, podczas uzupełniania formularza, może liczyć na podpowiedzi i automatyczne wyliczanie kwot takich jak wartość dochodu, podatku czy odliczeń, po zastosowaniu przysługujących ulg. E-pity możesz rozliczyć, wykorzystując programy firm zewnętrznych, interaktywne formularze lub zautomatyzowaną usługę Twój e-PIT w e-Urzędzie Skarbowym.

Rozliczanie e-pitów przez usługę Twój e-PIT w e-Urzędzie Skarbowym

System oferuje deklaracje podatkowe już wstępnie uzupełnione przez Krajową Administrację Skarbową. Dotychczas w pełni mogli z tego rozwiązania korzystać wyłącznie ci podatnicy, którzy rozliczają się na formularzach PIT-37 i PIT-38.

Deklaracje PIT-28 i PIT-36 były natomiast udostępnione wyłącznie osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, ale osiągającym np. dochody (przychody) z tytułu najmu, dzierżawy, podnajmu i poddzierżawy.

Jak zapowiada Ministerstwo Finansów, usługa Twój e-PIT, ma zostać rozszerzona w 2023r. także dla przedsiębiorców, którzy uzupełniają deklaracje PIT-36L. Obecnie możliwe jest rozliczenie PIT-28, PIT-36, PIT-37, PIT-38.

Największą innowacyjnością usługi Twój e-PIT jest możliwość terminowego dostarczenia e-pitu bez konieczności ingerencji w ten proces samego podatnika. Jak to możliwe? Jeśli nie wprowadzisz do zeznania modyfikacji, zostanie ono automatycznie zaakceptowane i przesłane do weryfikacji urzędu skarbowego do dnia 2 maja 2023r. Dotychczas funkcja ta była dostępna wyłącznie dla rozliczających się na formularzach PIT-37 i PIT-38. Automatyzacja ma jednak zostać rozszerzona także na pozostałych podatników.

Aby móc złożyć swoje zeznanie podatkowe za pośrednictwem usługi Twój e-PIT, musisz zalogować się do e-Urzędu Skarbowego. W tym celu wejdź na stronę https://www.podatki.gov.pl/e-urzad-skarbowy/ i zaloguj się w jeden z  trzech możliwych sposobów:

 • przez login.gov.pl (profil zaufany, bankowość elektroniczna, e-dowód);
 • podając wymagane dane podatkowe;
 • przez aplikację mObywatel.
e-pity logowanie

Źródło: opracowanie własne na podstawie https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/twoj-e-pit-jak-go-zlozyc-krok-po-kroku/

Po zalogowaniu wybierz PIT, który cię dotyczy i zweryfikuj dane uzupełnione już wstępnie przez Krajową Administrację Skarbową:

 • sposób rozliczania (indywidualny, wspólnie z małżonkiem, jako osoba samotnie wychowująca dziecko);
 • listę dokumentów, na podstawie których przygotowano zeznanie;
 • dochód;
 • ulgi i odliczenia;
 • podatek;
 • OPP, której zdecydowałeś się przekazać 1,5 proc. należnego podatku;
 • rachunek bankowy, na który zostanie przekazany nadpłacony podatek;
 • kwotę nadpłaty (zaznaczona na zielono) lub kwotę podatku do zapłaty (zaznaczona na czerwono).

 

e-pit 37 za rok 2020

Źródło: opracowanie własne na podstawie: https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/twoj-e-pit-krok-po-kroku-zobacz-jak-to-dziala/

Możesz również edytować pozostałe dane i zmienić dotychczasowe miejsce zamieszkania lub adres urzędu skarbowego. Pamiętaj, że mają to być informacje aktualne na dzień 31 grudnia 2022r. w przypadku zeznań składanych w roku 2023.

W zeznaniu podatkowym, wstępnie uzupełnionym przez Krajową Administrację Skarbową, uwzględniona jest tylko ulga prorodzinna (jeśli taka ci przysługuje), co wynika z integracji usługi Twój e-PIT z bazą PESEL. Jeśli chcesz skorzystać z innych ulg i odliczeń, by pomniejszyć osiągnięty w ciągu roku dochód lub sam podatek, musisz wprowadzić je ręcznie, wybierając z listy wbudowanej w e-pit.

Pamiętaj również, że bez względu na to, jaki wybierałeś sposób rozliczania w latach poprzednich, w e-picie będzie wskazane indywidualne opodatkowanie. Jeśli chcesz rozliczać się wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko, musisz zmienić to samodzielnie.

Odwrotnie jest natomiast z Organizacją Pożytku Publicznego, której chcesz przekazać jeden procent swojego podatku. W PIT wskazana jest ta, którą wspierałeś w poprzednim roku. Jeśli tym razem chcesz pomóc innej OPP – wpisz właściwy KRS samodzielnie.

Twoje rozliczenie przygotowywane jest na podstawie informacji przesłanych od płatnika składek (np. PIT-11). Jeśli twój pracodawca nie dostarczy na czas dokumentów do urzędu skarbowego właściwego dla twojego miejsca zamieszkania, e-PIT może zostać uzupełniony na podstawie niekompletnych danych. Twoim obowiązkiem jest zweryfikowanie dokumentów, na podstawie których przygotowany został formularz. Jeśli zauważysz brak musisz samodzielnie oszacować przychody. Możesz w tym celu skorzystać z dostępnych kalkulatorów internetowych lub zdecydować się na wsparcie biura rachunkowego.

 

e-pit 37 za rok 2020

Źródło: opracowanie własne na podstawie: https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/twoj-e-pit-krok-po-kroku-zobacz-jak-to-dziala/

Gdy zweryfikujesz już wszystkie dane i zmienisz te, które tego wymagają, możesz kliknąć opcję „akceptuj i wyślij”, a twój e-pit zostanie przesłany do weryfikacji urzędu skarbowego.

Potwierdzeniem prawidłowego i terminowego dostarczenia deklaracji jest UPO, czyli urzędowe poświadczenie odbioru. Możesz je wygenerować, dopiero gdy przesłany PIT zyska status 200, oznaczający poprawne zakończenie procesu rozliczania. Dokument ten wystawiany jest przez Ministerstwo Finansów i ma wartość dowodową. Zapisz go na dysku komputera lub wydrukuj i przechowuj przez pięć lat. Jest to czas, przez jaki urząd skarbowy może skontrolować twój PIT. Oznacza to, że zarówno formularz podatkowy, jak i UPO za 2022r. (złożony w 2023 r.) powinieneś przechowywać do 31 grudnia 2028r.

e-pit 37 za rok 2020 jak pobrać

Źródło: opracowanie własne na podstawie: https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/twoj-e-pit-krok-po-kroku-zobacz-jak-to-dziala/

 

Rozliczanie e-PITów przez program firmy zewnętrznej

Inną możliwością rozliczania rocznej deklaracji podatkowej jest skorzystanie z programów oferowanych przez firmy zewnętrzne. Wybieraj jednak takie, które są zintegrowane z serwerami Ministerstwa Finansów. Dzięki temu będziesz mieć pewność, że twoje dane są dobrze zabezpieczone, a sam proces uzupełniania e-pitu będzie znacznie uproszczony.

Ponadto, ze względu na ochronę danych, zdecydowanie lepszym rozwiązaniem będą programy, które nie wymagają instalacji na dysku komputera, lecz możesz z nich korzystać wyłącznie po zalogowaniu. Taką możliwość stwarzają m.in.: E-pity, PITax, PIT pro, Program PIT.

Po zalogowaniu do wybranego programu, wprowadź swoje dane identyfikacyjne. Na każdym kroku system będzie ci podpowiadał jakie informacje i w jakich polach powinieneś wprowadzić. Wskaże ci również rubryki w PIT-11, PIT-40A/PIT-11A czy PIT-R, z których powinieneś pobrać dane. Jeśli któryś z etapów sprawi ci trudność, skorzystaj ze wsparcia wirtualnych asystentów.

Wszystkie skomplikowane obliczenia program wykona za ciebie, bazując na wprowadzonych kwotach dochodu, kosztach uzyskania przychodu czy zaliczkach pobranych przez płatnika. Dzięki temu nie popełnisz błędów nawet w obliczaniu podatku po zmianach wprowadzonych przez Polski Ład. Programy do rozliczeń są bowiem na bieżąco aktualizowane.

Tak jak to ma miejsce w przypadku rozliczania przez usługę Twój e-PIT, tak i tutaj po prawidłowym przesłaniu zeznania będziesz mógł pobrać UPO. Zwróć uwagę, czy jako podmiot, któremu doręczono dokument elektroniczny, wskazane jest Ministerstwo Finansów. Tylko takie urzędowe poświadczenie odbioru ma wartość dowodową.

 

Urzędowe poświadczenie odbioru dokumentu elektronicznego

Źródło: opracowanie własne

Rozliczanie interaktywnych formularzy PIT

Aplikacja e-Deklaracje, która umożliwia korzystanie z interaktywnych formularzy, będzie dostępna dla podatników tylko do końca 2022r. Oznacza to, że nie będzie można za jej pośrednictwem złożyć formularzy PIT w roku 2023. Miejsce aplikacji zajmą interaktywne formularze.

Aby skorzystać z tego rozwiązania Ministerstwa Finansów, zainstaluj na dysku komputera najnowszą wersję programu Adobe Reader oraz wtyczkę plug-in, aby móc podpisywać i przesyłać dane XML z interaktywnych formularzy PDF.

Interaktywne formularze udostępnione są na stronie internetowej: www.podatki.gov.pl. Deklarację przypominają wersję papierową PIT-ów. W tym wypadku jednak wszystkie pola, które musisz uzupełnić, otoczone są czerwoną ramką. Nie będziesz mógł przesłać zeznania podatkowego, jeśli te pola pozostaną puste lub będą uzupełnione nieprawidłowo.

 

dochody i straty podatnika

Źródło: Instrukcja użytkownika interaktywnych formularzy deklaracji i podań składanych od roku 2018 opatrywanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz podpisem elektronicznym zapewniającym autentyczność deklaracji i podań opartym na danych autoryzujących („dane autoryzujące”)

 

Nie będziesz musiał wykonywać obliczeń samodzielnie. Wiele z nich, jak kwota dochodów czy podatek należny do zapłaty, algorytm obliczy samodzielnie, bazując na aktualnych wzorach.

Gdy skończysz uzupełniać e-pit, sprawdź poprawność i kompletność wszystkich danych oraz załączników, klikając polecenie „sprawdź poprawność”. Jeśli nie zostaną wyświetlone komunikaty o błędach lub brakach, możesz wysłać dokument do weryfikacji urzędu skarbowego. W  tym celu wykorzystaj podpis elektroniczny i dane autoryzujące:

 • identyfikator podatkowy (numer NIP lub PESEL);
 • imię i nazwisko;
 • data urodzenia,
 • kwota przychodu, jaką podałeś w zeznaniu podatkowym składanym w poprzednim roku.

Pamiętaj, że dokumentu nie możesz podpisać profilem zaufanym, ani wysłać go za pośrednictwem ePUAP.

Jeśli deklaracja podatkowa zostanie przesłana prawidłowo i w terminie będziesz mógł pobrać UPO, czyli urzędowe poświadczenie odbioru.

Z e-pitów korzysta już większość podatników. Dzięki usłudze Twój e-PIT, programom do rozliczeń i interaktywnym formularzom, zmniejszyła się liczba zeznań składanych nieterminowo, z błędami i niekompletnych. Każdy z możliwych sposobów uzupełniania formularza podatkowego sprawia również, że czas, jaki trzeba poświęcić na rozliczenie z urzędem skarbowym, znacznie się skrócił.

Źródła

 1. Instrukcja użytkownika interaktywnych formularzy deklaracji i podań składanych od roku 2018 opatrywanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz podpisem elektronicznym zapewniającym autentyczność deklaracji i podań opartym na danych autoryzujących („dane autoryzujące”),
  https://www.podatki.gov.pl/media/3029/instrukcja-korzystania-z-formularzy-interaktywnych-pdf.pdf, dostęp: 03.08.2022 r.
 2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 września 2017 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone,
  https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170001802/O/D20171802.pdf, dostęp: 03.08.2022 r.
 3. Formularze elektroniczne dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej, https://www.podatki.gov.pl/pit/e-deklaracje-pit/dla-osob-nieprowadzacych-dzialalnosci-gospodarczej/, dostęp: 03.08.2022 r.
 4. Pytania i odpowiedzi, https://www.podatki.gov.pl/e-deklaracje/pytania-i-odpowiedzi/, dostęp: 03.08.2022 r.
 5. Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego, http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210001783/O/D20211783.pdf, dostęp: 03.08.2022 r.
 6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego, http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150002286/O/D20152286.pdf, dostęp; 03.08.2022 r.
 7. Wtyczka do podpisywania i przesyłania danych XML z interaktywnych formularzy PDF, https://www.podatki.gov.pl/e-deklaracje/wtyczka-do-podpisywania-i-przesylania-danych-xml-z-interaktywnych-formularzy-pdf/, dostęp: 03.08.2022 r.
 8. Instrukcja użytkownika interaktywnych formularzy deklaracji i podań składanych od roku 2018 opatrywanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz podpisem elektronicznym zapewniającym autentyczność deklaracji i podań opartym na danych autoryzujących („dane autoryzujące”),
  https://www.podatki.gov.pl/media/3029/instrukcja-korzystania-z-formularzy-interaktywnych-pdf.pdf, dostęp: 03.08.2022 r.