e-Urząd Skarbowy – jakie sprawy załatwimy?

Autor: - Data publikacji: 2022-08-03 08:00:00

Załatwienie wielu spraw skarbowo-podatkowych nie wymaga już obecnie osobistej wizyty w urzędzie skarbowym. Wysłanie pisma czy wniosku, opłata podatków czy przesłanie deklaracji PIT może odbyć się drogą elektroniczną. Przybliżamy, z jakich usług e-Urzędu Skarbowego możesz skorzystać i w jaki sposób zyskać do nich dostęp.

 

e-Urząd Skarbowy – co to jest i jak się do niego zalogować?

Do e-Urzędu Skarbowego możesz zalogować się na stronie internetowej podatki.gov.pl.

Urząd skarbowy logowanie

Źródło: opracowanie własne

Aby zyskać dostęp do wszystkich usług, potwierdź swoją tożsamość. Możesz to zrobić na trzy sposoby:

 1. przez login.gov.pl (profil zaufany, bankowość elektroniczna, e-dowód);
 2. podając dane podatkowe (NIP/PESEL, kwota przychodu z deklaracji składanej w poprzednim roku, kwota przychodu wskazana w aktualnym PIT-11/8C/40A) i potwierdzając je kwotą nadpłaty lub kwotą podatku do zapłaty z PIT składanego w poprzednim roku;
 3. przez aplikację mObywatel.

Wyjątek stanowi usługa e-Mikrofirma, do której nie zalogujesz się przy pomocy danych podatkowych. W tym wypadku skorzystaj z login.gov.pl lub aplikacji mObywatel.

Urząd skarbowy sposób logowania

Źródło: opracowanie własne

Usługa Twój e-PIT– automatyzacja rozliczeń podatkowych

Niestety usługa wciąż nie jest dostępna dla wszystkich podatników. Nie ma w niej również możliwości rozliczenia każdego e-PITu. Deklarację podatkową złożysz w e-Urzędzie Skarbowym, jeśli planujesz skorzystać z formularza PIT-37, PIT-38, PIT-28 lub PIT-36.

Pamiętaj jednak, że nawet jeśli formularz przeznaczony jest zarówno dla osób fizycznych, jak i prowadzących działalność gospodarczą – z systemu Twój e-PIT mogą skorzystać tylko ci pierwsi. Przedsiębiorcy muszą wobec tego korzystać z innych dostępnych sposobów rozliczenia podatku dochodowego – wypełniając ręcznie wydrukowany formularz, korzystając z programu firmy zewnętrznej lub za pośrednictwem rządowego systemu e-Deklaracje.

Zautomatyzowane rozliczanie deklaracji podatkowych przez osoby prowadzące działalność gospodarczą ma zostać wdrożone w roku 2023, wraz z udostępnieniem dla tej grupy podatników formularzy PIT-36 i PIT-36L.

Chcąc przesłać deklarację podatkową za pośrednictwem e-Urzędu Skarbowego, po zalogowaniu – wybierz opcję „Twój e-PIT”, a następnie wybierz deklarację, na której chcesz się rozliczyć.

E urząd skarbowy wybrane usługi

Źródło: opracowanie własne

Dane w zeznaniu podatkowym są już wstępnie uzupełnione przez Krajową Administrację Skarbową. Wszystko to dzięki integracji usługi Twój e-PIT z bazami zewnętrznymi takimi jak: PESEL, KIS, ZUS.

Aby prawidłowo złożyć zeznanie, możesz:

 • zaakceptować przygotowane zeznanie podatkowe;
 • wprowadzić modyfikacje do zeznania podatkowego (np. zmiana OPP, której chcesz przekazać 1,5 proc. podatku);
 • odrzucić zeznanie podatkowe i przygotować je samodzielnie (np. wykorzystując program firmy zewnętrznej).
Możliwość uzupełnienia deklaracji podatkowej w Twój e-pit

Źródło: opracowanie własne

Jeśli zdecydujesz się złożyć zeznanie podatkowe przygotowane wcześniej przez Krajową Administrację Skarbową – pamiętaj, że na przesłanie dokumentu masz czas od 15 lutego do 30 kwietnia dla wszystkich deklaracji PIT: PIT-36, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz PIT-28.

Jeśli nie naniesiesz w zeznaniu podatkowym PIT-37 modyfikacji – zostanie on automatycznie zaakceptowany wraz z końcem kwietnia. Rozwiązanie to pozwala uniknąć wielu osobom nieterminowości w przesłaniu deklaracji i konsekwencji karno-skarbowych z (w tym kary grzywny). W przypadku zeznania podatkowego PIT-38 automatyczna akceptacja ma miejsce, gdy nie wprowadzisz modyfikacji oraz gdy nie osiągnąłeś dochodów innych niże uwzględnione w PIT-8C. Formularza PIT-36 i PIT-28 nie są w pełni zautomatyzowane, co oznacza, że samodzielnie musisz zadbać o to, by terminowo i poprawnie przesłać dokument do weryfikacji urzędu skarbowego.

Bez względu na to, którą z deklaracji uzupełniasz – po ich przesłaniu (automatycznym lub samodzielnym) masz możliwość pobrania UPO, czyli Urzędowego Poświadczenia Odbioru. Dokument ten stanowi potwierdzenie tego, że terminowo i prawidłowo przesłałeś zeznanie podatkowe. Zapisz UPO na dysku komputera lub wydrukuj je i zachowaj dla celów dowodowych.

Sprawdź przy tym, czy jako podmiot, któremu doręczono dokument elektroniczny, wskazane jest Ministerstwo Finansów. Tylko takie UPO ma wartość dowodową.

Urzędowe poświadczenie odbioru dokumentu elektronicznego

Źródło: opracowanie własne

System Twój e-PIT w e-Urzędzie Skarbowym to również wygodny i szybki sposób na uregulowanie należności podatkowych. Jeśli z twojego rozliczenia wynika konieczność uiszczenia podatku – skorzystaj z indywidualnego mikrorachunku podatkowego. Zawiera on wszystkie dane umożliwiające identyfikację zobowiązania. Dzięki temu nie popełnisz błędu podczas samodzielnego wykonywania przelewu. Nie przeoczysz również powiadomienia o konieczności zapłaty podatku i tym samym unikniesz naliczania odsetek za zwłokę.

Niewątpliwą korzyścią rozliczania e-PITów przez system Twój e-PIT w e-Urzędzie Skarbowym jest krótszy czas oczekiwania na zwrot podatku nadpłaconego. Składając formularz w wersji papierowej, czas ten wynosi do trzech miesięcy. Po przesłaniu dokumentu przez Internet otrzymasz pieniądze na konto w ciągu zaledwie 45 dni.

Usługa zwrotów podatków

 

e-pit wybrane usługi

Źródło: opracowanie własne

Usługa Zwroty podatków została udostępniona w e-Urzędzie Skarbowym w 2021 r. Umożliwi ci ona wgląd do informacji na temat zwrotów z podatków PIT i VAT począwszy od 1 stycznia 2020 r.

Dzięki temu możesz poznać m.in.:

 • status zwrotu podatku,
 • wysokość zwrotu podatku,
 • datę i sposób dokonania zwrotu podatku,
 • zaliczenie zwrotu podatku na inne zobowiązania podatkowe,
 • przekazania zwrotu podatku innemu odbiorcy w przypadku zajęcia wierzytelności.

Usługa e-Mikrofirma

 

e-pit wybrane usługi

Źródło: opracowanie własne

Usługa e-Mikrofirma w e-Urzędzie Skarbowym umożliwi ci:

 • wystawianie i zapisywanie faktur krajowych,
 • stworzenie ewidencji VAT,
 • wygenerowanie plików JPK_VAT i JPK_FA.

Usługa jest przeznaczona w szczególności dla przedsiębiorców, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą. Skorzystaj z e-Mikrofirmy, jeśli chcesz mieć szybki dostęp do wprowadzonych faktur, archiwalnych plików JPK_VAT i JPK_FA (przesłanych do urzędu skarbowego).

Usługa – Mandaty

 

e-pit usługa mandaty

Źródło: opracowanie własne

Usługa mandaty w e-Urzędzie Skarbowym zapewni ci dostęp do mandatów wystawionych m.in. przez policję, Straż Graniczną, czy nadzór budowlany.

Każdy mandat zawiera informacje takie jak:

 • wystawiający,
 • seria i numer,
 • data wystawienia,
 • rodzaj mandatu,
 • kwota mandatu,
 • kwota do zapłaty,
 • status egzekucji,
 • oznaczenie transakcji,
 • informacje szczegółowe.

Dzięki łatwemu dostępowi do danych, nawet jeśli zgubisz mandat, będziesz mógł go opłacić. Jest to duże ułatwienie, biorąc pod uwagę, że w razie niepłacenia mandatu w ciągu siedmiu dni od daty przyjęcia – urząd skarbowy pobierze należność obciążoną dodatkowo kosztami egzekucyjnymi.

Usługa mikrorachunek podatkowy

 

e-pit usługa mikrorachunek podatkowy

Źródło: opracowanie własne

Z mikrorachunku podatkowego, korzystają przede wszystkim podatnicy, z których deklaracji podatkowych PIT rozliczanych przez system Twój e-PIT (PIT-28, PIT-36, PIT-37, PIT-38) wynikła konieczność zapłacenia podatku dochodowego.

Za pośrednictwem mikrorachunku podatkowego zapłacisz także podatek CIT i VAT (wyłączając kartę podatkową, VAT-14 i VAT w imporcie).

Wszystkie pozostałe podatki możesz wpłacić na rachunek podatkowy twojego urzędu skarbowego. W razie wątpliwości skorzystaj z wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych opracowanego przez Krajową Administrację Skarbową.

Możesz na podstawie numeru PESEL lub NIP samodzielnie wygenerować swój indywidualny mikrorachunek podatkowy, klikając usługę „Mikrorachunek podatkowy” w e-Urzędzie Skarbowym lub udać się do urzędu skarbowego właściwego dla twojego miejsca zamieszkania i poprosić o podanie numeru konta.

Każdy numer mikrorachunku podatkowego zawiera stałą wartość „10100071222” oraz twój numer PESEL lub NIP. Dzięki temu możesz bardzo szybko zweryfikować, czy wykonujesz przelew na właściwy rachunek.

Usługa płatności online

 

e-pit usługa płatności online

Źródło: opracowanie własne

Dzięki usłudze Płatności online w e-Urzędzie Skarbowym możesz opłacić nie tylko podatek PIT, CIT i VAT, realizując przelew na mikrorachunek podatkowy. Uregulujesz w ten sposób także:

 • podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), podatek od spadków i darowizn (SD), kartę podatkową (KP);
 • opłatę skarbową;
 • pozostałe podatki i należności podatkowe,
 • mandat karny,
 • wpłaty na indywidualny rachunek podatkowy (danina solidarnościowa, opłaty: ALK-1, CUK-1, DRA-2, podatek od sprzedaży detalicznej).

Usługa – składanie dokumentów

 

e-pit usługa składanie dokumentów

Źródło: opracowanie własne

E-Urząd Skarbowy ułatwia składania w formie elektronicznej pism:

 • ogólnych do urzędu,
 • w sprawie wyjaśnienia przeznaczenia wpłaty,
 • z wnioskiem o zaliczenia nadpłaty lub zwrotu podatku na poczet innych zobowiązań,
 • z zawiadomieniem o popełnieniu czynu zabronionego (czynny żal),
 • z zawiadomieniem ZAW-NR,
 • ze zgłoszeniem aktualizacyjnym osoby fizycznej będącej podatnikiem (ZAP-3).

Wzory pism zostały opracowane w taki sposób, by po zaledwie kilku kliknięciach dokument był gotowy do wysłania. Jeśli dotychczas przygotowywanie wniosków i zawiadomień sprawiało ci trudność – skorzystaj z usługi „Składanie dokumentów” w e-Urzędzie Skarbowym.

Ponadto wszystkie pisma, jakie wyślesz za pośrednictwem tej usługi, zostaną zarchiwizowane, dzięki czemu będziesz miał do nich dostęp także w przyszłości, bez względu na miejsce, w którym się znajdujesz.

E-Urząd Skarbowy oferuje szereg usług, których celem jest usprawnienie obsługi spraw podatników, wykonywania przez nich płatności, a nade wszystko składania zeznań podatkowych. Logując się do e-Urzędu Skarbowego, możesz przesłać niektóre pisma, wnioski i zgłoszenia, zapłacić mandat czy podatek, wystawić lub zapisać fakturę oraz wygenerować pliki: JPK_VAT i JPK_FA. Najpopularniejszą usługa jest Twój e-PIT. Dzięki niej każdego roku od 15 lutego możesz sprawdzić swoje deklaracje podatkowe wstępnie przygotowane przez Krajową Administrację Skarbową, zmodyfikować zawarte w nich dane i przesłać dokument w sposób łatwy i bezpieczny.

Źródła:

 1. Status zwrotu – nowa usługa w e-Urzędzie Skarbowym,
  https://www.podatki.gov.pl/wyjasnienia/status-zwrotu-nowa-usluga-w-e-urzedzie-skarbowym/, dostęp: 03.08.2022 r.
 2. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
  https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19660240151/U/D19660151Lj.pdf, dostęp: 03.08.2022 r.
 3. Mikrorachunek podatkowy,
  https://www.podatki.gov.pl/mikrorachunek-podatkowy/, dostęp: 18.09.2021 r.
 4. Wykaz numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych opracowanego przez KAZ od 1.01.2020 r.,
  https://www.gov.pl/web/kas/rachunki-bankowe-urzedow-skarbowych-obowiazujace-od-1012020-r, dostęp: 03.08.2022 r.