Czym są e-PITy? Jakie są korzyści rozliczania deklaracji PIT przez internet?

Autor: - Data publikacji: 2022-08-03 08:00:00

Z każdym rokiem coraz więcej deklaracji podatkowych jest przesyłanych drogą elektroniczną. Biorąc pod uwagę rosnącą liczbę formularzy PIT, widać wyraźnie jak dużą popularnością cieszą się internetowe systemy do rozliczania PIT-ów. Z najnowszej propozycji Ministerstwa Finansów – Twój e-PIT – skorzystała blisko połowa podatników. Są to wszyscy ci, którzy szukają maksymalnego uproszczenia w uzupełnianiu PIT-ów.

E-PITy - co to jest?

E-PITy to elektroniczne formularze PIT, służące rozliczeniu deklaracji podatkowych z urzędem skarbowym za pośrednictwem internetu, a więc bez konieczności osobistego stawiennictwa w instytucji. Ich zadaniem jest ułatwienie uzupełniania deklaracji oraz uniknięcie kosztownych dla podatników omyłek rachunkowych. Skorzystać z nich każdy płatnik składek i podatnik.

E-PIT możesz przesłać na jeden z trzech dostępnych sposobów.

 1. Za pomocą oprogramowania przygotowanego przez firmę outsourcingową.
 2. Wykorzystując rządową aplikację e-Deklaracje.
 3. Przez rządowy system Twój e-PIT, dostępny w e-Urzędzie Skarbowym.

Forma komunikacji z urzędem skarbowym Twój e-PIT jest w pełni bezpieczna. W celu zapewnienia autentyczności przesyłanych drogą elektroniczną deklaracji wykorzystywany jest podpis elektroniczny. Opiera się on na kilku twoich danych:

 • imię i nazwisko,
 • data urodzenia,
 • numer NIP/ PESEL,
 • kwota przychodu za rok ubiegły wskazana w poprzedniej deklaracji PIT.

Krokiem milowym w rozwoju e-PITów było wdrożenie w 2008 r. rządowego systemu e-Deklaracje. Aby z niego skorzystać, musisz nie tylko posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny, ale również dostęp do komputera z:

 • stabilnym dostępem do internetu,
 • systemem operacyjnym Windows, Linux lub macOS,
 • zaktualizowanym programem Adobe Reader,
 • przeglądarkę Mozilla Firefox lub Google Chrome.

Dopiero po spełnieniu powyższych wymagań możesz pobrać i zainstalować wtyczkę systemu e-Deklaracje i przejść do uzupełniania rocznego zeznania podatkowego.

System e-deklaracje - strona startowa

Źródło: Instrukcja aplikacji e-Deklaracje Desktop

Z systemu E-Deklaracje, umożliwiającego rozliczenie e-PITów, mogą korzystać osoby nieprowadzące działalności gospodarczej, osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz płatnicy składek.

Elektroniczne formularze PIT – dlaczego warto z nich korzystać?

Elektroniczne formularze PIT to rozwiązanie, które jest bezpłatne. Jeśli więc do tej pory korzystałeś z pomocy biura księgowego, w obawie przed popełnieniem omyłki rachunkowej – automatyczny system ograniczy to ryzyko do minimum. Ma bowiem wbudowane algorytmy autokorekty i podpowiedzi. Nawet jeśli wpiszesz niepoprawne dane, zostaniesz o tym poinformowany. Jeśli natomiast zapomnisz uzupełnić któreś z pól – również wyświetli się komunikat przed wysłaniem deklaracji.

Rozliczanie PIT-ów przez internet możliwe jest w dni wolne od pracy i o każdej porze doby – nawet w środku nocy. Z pewnością entuzjastycznie przyjmiesz to rozwiązanie, jeśli pracujesz w dni robocze od rana do późnego popołudnia.

Korzystanie z e-PITów znacząco przyspiesza zarówno sam proces uzupełniania deklaracji podatkowej, jak i zwrotu podatku nadpłaconego (tzw. nadpłaty), jeśli taka zostanie wyliczona w formularzu. Przesłanie e-PITu drogą elektroniczną skraca ten czas do zaledwie 45 dni.

Nie musisz również obawiać się, że dokument mimo prawidłowego wysłania, nie trafi do urzędu skarbowego. Jeśli weryfikacja przebiegła prawidłowo – pojawi się status: 200: Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie, pobierz UPO”. Umożliwi ci to pobranie urzędowego poświadczenia odbioru z adnotacją, że dokument został dostarczony.

Urzędowe poświadczenie odbioru wraz z uzupełnionym formularzem PIT zapisz na dysku komputera lub wydrukuj i przechowuj dla celów dowodowych przez okres nie krótszy niż pięć lat.

Jest to również rozwiązanie bezpieczne. Poza tym, że wykorzystywany jest podpis elektroniczny – do komunikacji pomiędzy tobą, jako podatnikiem, a systemem e-Deklaracje służy kanał zabezpieczony w taki sposób, by uniemożliwić podsłuch transmitowanych danych.

E-PITy w Twój e-PIT

Udostępnienie podatnikom możliwości korzystania z rządowego systemu e-Deklaracje znacząco ułatwiło i przyspieszyło poprawne uzupełnienie formularzy PIT. Jednak pełną automatyzację i uproszczenie procesu wprowadził dopiero system Twój e-PIT wdrożony w roku 2019. Udostępnia on deklaracje podatkowe wstępnie przygotowane przez Krajową Administrację Skarbową, dzięki rozbudowanym zasobom informatycznym tej instytucji oraz Ministerstwa Finansów.

Dla kogo przeznaczony jest system Twój e-PIT?

System Twój e-PIT jest wdrażany etapowo. Od 2019 r. z udogodnienia mogli skorzystać w pełni wyłącznie rozliczający się na formularzach PIT-37 i PIT-38, a więc osiągający dochody na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenie, umowy o dzieło oraz z przychodów kapitałowych.

Ograniczone możliwości korzystania z systemu mieli dotychczas rozliczający PIT-28 i PIT-36. Nie mogli ich składać prowadzący działalność gospodarczą, a wyłącznie osoby fizyczne, które osiągnęły przychody z tytułu np. dzierżawy lub najmu. Dodatkowym utrudnieniem w wymienionych dwóch przypadkach był brak funkcji automatycznego przesyłania formularzy do weryfikacji 30 kwietnia (tak jak ma to miejsce wśród rozliczających PIT-37 i PIT-38). Uzupełniający PIT-28 i PIT-36 musieli zalogować się do e-Urzędu Skarbowego i zrobić to samodzielnie. Tym, którzy o tym zapomnieli – groziły konsekwencje karno-skarbowe, w tym kara grzywny.

Kolejnym etapem wdrażania systemu Twój e-PIT było umożliwienie podatnikom składania korekt zeznań podatkowych za pośrednictwem e-Urzędu Skarbowego.

W 2023 roku (w rozliczeniach za 2022 rok) Ministerstwo Finansów udostępniać będzie możliwość sporządzenia PIT-28, PIT-36, PIT 37 i PIT-38.

Jak uzyskać dostęp do systemu Twój e-PIT?

Od 2022 r.  dostęp do systemu Twój e-PIT zyskujesz za pośrednictwem e-Urzędu Skarbowego. Zalogujesz się do niego na kilka sposobów:

 • przez login.gov.pl (profil zaufany, bankowość elektroniczna i e-dowód);
 • podając następujące dane: numer NIP/ PESEL, kwotę przychodu z formularza PIT składanego w roku poprzednim, kwotę przychodu z otrzymanego od pracodawcy w bieżącym roku dokumentu (PIT-11/ 8C/ 40A);
 • przez aplikację mObywatel.
Twój e-PIT - strona logowania

Źródło: opracowanie własne na podstawie https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/

Dlaczego warto korzystać z systemu Twój e-PIT w e-Urzędzie Skarbowym?

Deklarację przygotowaną wstępnie przez Krajową Administrację Skarbową możesz odrzucić w całości i uzupełnić samodzielnie – na formularzu wydrukowanym lub wykorzystując do tego celu dostępne oprogramowania i systemy takie jak e-Deklaracje. Możesz także zmodyfikować dane, np. wprowadzając dodatkowe ulgi lub modyfikując sposób opodatkowania. Masz także możliwość zaakceptowania formularza bez zmian.

Skorzystanie z rozwiązania, jakiego dostarcza e-Urząd Skarbowy niesie za sobą szereg korzyści:

 • pełna automatyzacja i uproszczenie rozliczania deklaracji podatkowych,
 • integracja z rejestrami: PESEL (automatyzującej rozliczanie ulgi prorodzinnej), ZUS, KSI,
 • rozwiązanie dostępne online, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania (jak np. Adobe Reader) i wtyczek dla sprawnego rozliczania,
 • umożliwienie szybkiej zapłaty podatku należnego przez wbudowany w Twój e-PIT mikrorachunek podatkowy,
 • skrócony termin zwrotu podatku nadpłaconego do 45 dni (w przypadku deklaracji składanych w wersji papierowej, może on wynieść nawet trzy miesiące),
 • automatyczne przesłanie deklaracji (PIT-37, PIT-38), jeśli nie była modyfikowana przez podatnika, co zmniejsza liczbę przypadków nieterminowych rozliczeń,
 • łatwy sposób zmiany sposobu opodatkowania (z indywidualnego na: wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko),
 • dostęp do deklaracji już od 15 lutego, co zmusza płatników do szybszego przygotowania i przesłania PIT-11 czy PIT-8C (do 31 stycznia) i daje szansę szybszego rozliczenia e-PITu przez podatnika.

Uzupełnianie i przesyłanie do urzędu skarbowego deklaracji PIT w wersji elektronicznej to rozwiązanie, na które decyduje się większość podatników w Polsce. E-PITy ułatwiają rozliczanie i zmniejszają ryzyko popełnienia omyłek rachunkowych. Ponadto możesz przesłać deklarację podatkową o każdej porze i w dowolnym dniu tygodnia. Natomiast dzięki urzędowemu poświadczeniu odbioru (UPO), masz pewność, że dostarczyłeś uzupełniony formularz PIT w terminie.

Źródła

 1. Instrukcja użytkownika interaktywnych formularzy deklaracji i podań składanych od roku 2018 opatrywanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz podpisem elektronicznym zapewniającym autentyczność deklaracji i podań opartym na danych autoryzujących („dane autoryzujące”), https://www.podatki.gov.pl/media/3029/instrukcja-korzystania-z-formularzy-interaktywnych-pdf.pdf, dostęp: 03.08.2022 r.
 2. Instrukcja aplikacji e-Deklaracje Desktop, https://www.podatki.gov.pl/media/3032/instrukcjadesktop_v13-0-0_b.pdf, dostęp: 03.08.2022 r.