Czy e-pity są bezpieczne? Szyfrowanie danych, UPO, zasady rozliczania

Autor: - Data publikacji: 2022-08-03 08:00:00

Rozliczanie deklaracji podatkowych przez Internet (tzw. e-pitów) możliwe jest w Polsce od 2008r. Mimo udoskonalanych metod uzupełniania formularzy i ich dostarczania do urzędu skarbowego online, wciąż wielu podatników obawia się korzystać z nowoczesnych rozwiązań. Czy e-pity są bezpieczne? W jaki sposób szyfrowane są dane? Czy przesyłane przez Internet informacje podatkowe mogą zostać odczytane przez osoby do tego nieuprawnione?

Czym są e-pity?

E-pity to nic innego jak interaktywne formularze PIT umożliwiające rozliczenie z urzędem skarbowym przez Internet. Uzupełnianie PIT-ów online jest, nie tylko wygodne (nie ma potrzeby osobistego stawiennictwa w urzędzie), ale ogranicza również liczbę błędów popełnianych w zeznaniu podatkowym.

W przeciwieństwie do tradycyjnych formularzy, e-pity mają wbudowany system pomocy i automatycznych obliczeń. Dzięki temu nie musisz sumować czy zaokrąglać wielu kwot. Ponadto, program obliczy za ciebie wysokość podatku, bazując na obowiązujących wzorach uwzględniających progi podatkowe, kwotę wolną od podatku i kwotę zmniejszającą podatek.

E-Pity możesz przekazać do weryfikacji urzędu skarbowego za pośrednictwem:

 • programu firmy zewnętrznej (np. PITax),
 • interaktywnych formularzy,
 • usługi Twój e-PIT w e-Urzędzie Skarbowym.

Jak rozliczyć PIT 2022/2023? Bezpieczeństwo dostarczenia deklaracji podatkowej

Podatnicy korzystający z wydrukowanych formularzy PIT, po ich uzupełnieniu, muszą dostarczyć dokument osobiście do urzędu skarbowego lub wysłać go za pośrednictwem Poczty Polskiej SA. Aby mieć potwierdzenie, że rozliczenie zostało przekazane przez nich w terminie, zwykle uzupełniają PIT w dwóch egzemplarzach: jeden pozostawiają w urzędzie skarbowym, a na drugim otrzymują podpis z pieczęcią instytucji oraz datą dostarczenia PIT-u.

W przypadku e-pitów nie ma możliwości, aby otrzymać takie potwierdzenie, ponieważ rozliczenie przebiega zdalnie (przez Internet). Potwierdzeniem terminowego i prawidłowego złożenia deklaracji podatkowej, jest UPO, czyli urzędowe poświadczenie odbioru. Jest to dokument wystawiany przez Ministerstwo Finansów. Wygeneruj go i zapisz na dysku komputera lub wydrukuj i zachowaj do celów dowodowych.

Pamiętaj, by dokumentację związaną z zeznaniami PIT przechowywać przez pięć lat (licząc od końca roku, w którym składałeś deklarację podatkową). Tyle bowiem czasu ma urząd skarbowy na przeprowadzenie kontroli. W związku z tym, również UPO dotyczące rozliczania PIT 2022 (składanego w roku 2023) powinieneś zachować aż do 31 grudnia 2028r.

UPO - potwierdzenie rozliczenia e-PIT

Źródło: opracowanie własne

Na co zwrócić uwagę wybierając metodę rozliczania e-pitów?

Jeśli chcesz rozliczyć PIT 2022 przez Internet, możesz skorzystać z interaktywnych formularzy, programu firmy zewnętrznej lub usługi Twój e-PIT. Bez względu na wybór sposobu wypełniania i przesyłania deklaracji podatkowej do weryfikacji urzędu skarbowego, możesz mieć pewność, że twoje dane będą zabezpieczone.

Programy firm zewnętrznych

Wybierając program do rozliczania e-pitów, zdecyduj się na rozwiązanie, które korzysta z zasobów serwerów Ministerstwa Finansów. Dzięki temu, część danych identyfikacyjnych zostanie automatycznie uzupełniona, a dodatkowo - po wysłaniu dokumentu otrzymasz UPO - gwarancję, że formularz został przesłany prawidłowo i terminowo.

Tego typu programy nie wymagają również instalowania na dysku komputera, lecz dostępne są przez wyszukiwarkę internetową. Daje to również pewność, że inni użytkownicy komputera nie wejdą w posiadanie twoich danych podatkowych wbrew twojej woli.

Po uzupełnieniu PIT-u, proces jego przesyłania do weryfikacji urzędu skarbowego zabezpieczony jest certyfikatem EV SSL, z którego korzystają banki na całym świecie. Tak zaszyfrowane połączenie jest wysoce bezpieczne, a ryzyko ataku hackerskiego -  zredukowane do minimum.

Interaktywne formularze PIT

Formularze interaktywne mogłeś składać dotychczas za pośrednictwem opracowanej przez Ministerstwo Finansów aplikacji e-Deklaracje. Niestety nie będzie ona już dostępna od stycznia 2023 r.

Nadal będzie można korzystać jednak z interaktywnych formularzy dzięki wtyczce plug-in (oraz bramce e-deklaracje), które dostarczą ci także UPO, po poprawnym wysłaniu formularza PIT.

Po uzupełnieniu deklaracji podatkowej, możesz ją wysłać wykorzystując kwalifikowany podpis elektroniczny, wymagający podania kilku danych autoryzacyjnych:

 • imię i nazwisko,
 • data urodzenia,
 • numer NIP lub PESEL (czyli identyfikator podatkowy),
 • kwota przychody z PIT-u składanego w poprzednim roku.

Pamiętaj, że nie dostarczysz do urzędu skarbowego e-pitu, podpisując go profilem zaufanym lub przez e-puap.

Usługa Twój e-PIT w e-Urzędzie Skarbowym

Usługa Twój e-PIT dostępna jest w e-Urzędzie Skarbowym od 2023r. Podobnie jak to ma miejsce w przypadku rozliczeń przez programy firm zewnętrznych czy z wykorzystaniem interaktywnych formularzy, jest to bezpieczny sposób rozliczania e-pitów. Połączenie jest bowiem szyfrowane certyfikatem EV SSL, wykorzystywanym przez banki na całym świecie.

W przypadku usługi Twój e-PIT, można mówić o dodatkowym zabezpieczeniu już na etapie logowania. Dostęp do usługi jest możliwy poprzez:

 • gov.pl (profil zaufany, bankowość elektroniczną, e-dowód),
 • dane podatkowe,
 • aplikację mObywatel.
Logowanie do systemu e-PITy

Źródło: https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/twoj-e-pit-jak-go-zlozyc-krok-po-kroku/

Zagrożenie bezpieczeństwa e-pitów – na co zwrócić uwagę?

Przesyłanie PIT-ów przez Internet jest bezpieczną formą rozliczenia rocznego z urzędem skarbowym. Przypadki wykradnięcia danych zdarzają się wówczas, gdy:

 • korzystasz z fałszywych stron internetowych, które celowo imitują strony oryginalne;
 • instalujesz zainfekowaną aplikację lub program;
 • rozliczasz PIT, wykorzystując niezabezpieczone połączenie internetowe.

Aby nie dopuścić do przechwycenia danych przez osoby do tego nieupoważnione, zawsze sprawdzaj wpisywany adres strony internetowej. Wprowadzaj go ręcznie, zwracając uwagę na literówki. Nie wykorzystuj linków udostępnianych na innych stronach, ponieważ mogą one odsyłać do fałszywych witryn.

Wybieraj te programy i aplikacje, które nie wymagają instalowania na dysku komputera. Jeśli jednak te, na które się zdecydujesz, wymagają tego – pobierz je z wiarygodnego źródła.

Przystępując do rozliczania deklaracji podatkowej przez Internet, zadbaj o to, by mieć dostęp do Internetu z zabezpieczonym łączem. Zadbaj również o zaktualizowany program antywirusowy, który w razie ataku hackerskiego, może uchronić cię przed nieprzyjemnymi konsekwencjami.

Rozliczanie deklaracji podatkowych przez Internet jest rozwiązaniem niewątpliwie wygodnym i znacząco zmniejszającym liczbę popełnianych omyłek rachunkowych. Jest to także rozwiązanie bezpieczne dla danych podatników. Połączenia są bowiem szyfrowane certyfikatem EV SSL. W przypadku usługi Twój e-PIT, dodatkowo chroniony jest sam proces logowania. Aby uzyskać dostęp do swojego zeznania podatkowego w e-Urzędzie Skarbowym, musisz skorzystać z login.gov.pl, aplikacji mObywatel lub podać dane podatkowe.

Źródła

 1. Instrukcja użytkownika interaktywnych formularzy deklaracji i podań składanych od roku 2018 opatrywanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz podpisem elektronicznym zapewniającym autentyczność deklaracji i podań opartym na danych autoryzujących („dane autoryzujące”), https://www.podatki.gov.pl/media/3029/instrukcja-korzystania-z-formularzy-interaktywnych-pdf.pdf, dostęp: 03.08.2022 r.
 2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 września 2017 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170001802/O/D20171802.pdf, dostęp: 03.08.2022 r.
 3. Instrukcja aplikacji e-Deklaracje Desktop, https://www.podatki.gov.pl/media/3032/instrukcjadesktop_v13-0-0_b.pdf, dostęp: 03.08.2022 r.
 4. Formularze elektroniczne dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej, https://www.podatki.gov.pl/pit/e-deklaracje-pit/dla-osob-nieprowadzacych-dzialalnosci-gospodarczej/, dostęp: 03.08.2022 r.
 5. Pytania i odpowiedzi, https://www.podatki.gov.pl/e-deklaracje/pytania-i-odpowiedzi/, dostęp: 03.08.2022 r.