Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków
finansowych pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.